แมสเซ็นเจอร์ลูกค้าที่ใช้บริการ รับส่งสินค้า/เอกสารด่วน จำนวนน้อยในแต่ละเดือน / ส่งด่วน สามารถตรวจสอบค่าบริการได้ที่นี่
จุดเริ่มต้น :  
จุดที่ 1 :  
จุดที่ 2 :  
จุดที่ 3 :


ราคารวม :  


    
     หมายเหตุ

  • ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • หากมีการรองานในแต่ละจุดเกิน 20 นาที บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการเพิ่ม 30 นาทีละ 50 บาท
  • หากท่านมีการยืนยันการสั่งงาน เราจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการสั่งงานของเราทุกประการ
  • ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02-718-5100

 

 

 

 

ส่งจํานวนมาก

- ติดต่อฝ่ายการตลาดที Tel 02-718-5100 หรืออีเมล์ uinfo@uinfo.co.th
- ให้บริการในพืนทีกรุงเทพฯและปริมณฑล รายละเอียด คลิ๊กที่นี่