บริษัท ยูไรเดอร์ จำกัด รับสมัครพนักงานแมสเซ็นเจอร์ รับส่งเอกสาร

แมสเซ็นเจอร์

ร่วมงานกับเรา

บริษัทต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่น มีความรู้ความสามารถและรักงานบริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท

ทุกตำแหน่งสัมภาษณ์ผ่าน มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน สามารถเริ่มงานได้ทันที

สมัครงานได้ด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 ถึง 15:00 น. สอบถามได้ที่ 02-718-5100 ต่อ 111, 112 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) หรือ โทร. 061-823-1745 หรือ hr@uinfo.co.thตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

พนักงานรับส่งเอกสารประจำ (แมสเซ็นเจอร์)

 1. รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป เงินเดือน+คอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน+ค่าโทรศัพท์+ประกันสังคม
 2. เพศชาย/หญิง อายุ 19-35 ปี
 3. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 4. มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง
 5. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และ/หรือปริมณฑลเป็นอย่างดี
 6. รักความก้าวหน้า ชอบความท้าทาย มีความอดทน
  มีบุคคลค้ำประกันสามารถเริ่มงานได้ทันที

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรีทุกสาขา
 3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
 4. มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน
 5. บุคลิกคล่องแคล่วและมนุษยสัมพันธ์ดี รักความก้าวหน้า ชอบความท้าทาย มีความอดทน
 6. สามารถทำงานเป็นกะได้ / สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
 7. หากมีที่พักอาศัยใกล้หน่วยงาน หรือมีประสบการณ์ด้านงานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ Marketing Executive

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างดี ในทุกระดับ
 5. มีทักษะในการขายและการเจราจาต่อรอง
 6. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

HR Officer (Payroll)

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี/โท ในสาขาการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์
 3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์การทำงานทางด้าน Payroll อย่างน้อย 2 ปี
 5. มีความรู้ทางด้านประกันสังคม ภาษี เป็นอย่างดี
 6. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 7. มีความละเอียดรอบคอบและทำงานภายใต้ความกดดันได้