แมสเซ็นเจอร์


ลูกค้าที่ใช้บริการ รับส่งสินค้า/เอกสารด่วน จำนวนน้อยในแต่ละเดือน สามารถตรวจสอบค่าบริการได้ที่นี่
จุดเริ่มต้น :  
จุดที่ 1 :  
จุดที่ 2 :  
จุดที่ 3 :


ราคารวม :  


    
     หมายเหตุ

  • ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • หากมีการรองานในแต่ละจุดเกิน 20 นาที บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการเพิ่ม 30 นาทีละ 50 บาท
  • หากท่านมีการยืนยันการสั่งงาน เราจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการสั่งงานของเราทุกประการ

ลูกค้าที่ใช้บริการ รับส่งสินค้า/เอกสารด่วน เป็นจำนวนมากในแต่ละเดือน เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านลูกค้า สามารถดูรายละเอียดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขได้ที่นี่

เงื่อนไขการให้บริการ

- ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดเงื่อนไขการให้บริการ (PDF) คลิ๊กที่นี่
- คลิ๊กที่รูปด้านล่างหรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูขนาดใหญ่โซนพื้นที่ๆให้บริการ

- ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดโซนพื้นที่ให้บริการ (PDF) คลิ๊กที่นี่
- คลิ๊กที่รูปด้านล่างหรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูขนาดใหญ่